This is an alternative site for discovering Elm packages. You may be looking for the official Elm package site instead.
README

Life

Conways Game of Life on alun perin ruutupaperilla pelattu simulaatio, jossa pienet aloituskuviot voivat tuottaa yllättävän monimutkaista "elämää".

Väritettyjä ruutuja kutsutaan eläviksi ja tyhjiä kuolleiksi. Ruudun naapurien lukumäärä kertoo kuinka moni kahdeksasta ympäröivästä ruudusta on elossa.

Seuraava kuva piirretään näin:

 • Jos ruudulla oli tasan kolme naapuria, se herää henkiin.
 • Jos ruudulla oli kaksi naapuria tai kolme naapuria ja se oli elossa , se selviää.
 • Muulloin ruutu kuolee tai pysyy kuolleena.

Teemme Lifeä simuloivan ohjelman, jossa käyttäjä voi herättää henkiin tai tappaa soluja mielensä mukaan ja viedä simulaatiota eteenpäin painamalla nappia.

kuva lopullisesta

0. Maailman esittäminen

type alias Piste = ( Int, Int )

Ruudun yksiselitteisesti määrittävä kokonaislukukoordinaatti.

type alias Ruudukko = Set Piste

Sisältää elävien ruutujen koordinaatit.

Settiin voi tallentaa järjestämättömän joukon uniikkeja arvoja. Se on tähän oikea valinta, sillä ruutujen järjestyksellä ei ole väliä, emmekä halua tallentaa samaa ruutua moneen kertaan.

Vaihtoehtoisesti voisi rakentaa taulukon, jossa on jokaiselle ruudulle tieto siitä onko se elossa.

1. Ruudukko näkyviin

On hyvä saada ruudukko näkyviin, jotta ei joudu työskentelemään sokkona. Laitetaan siihen myös eläviä soluja ettei se olisi vain tyhjää mustuutta.

main =
  tyhja
    |> laitaRuutuun ( 0, 0 )
    |> laitaRuutuun ( 3, 2 )
    |> piirraRuudukko
    |> Collage.Render.svg

Kun olet määritellyt kaikki puuttuvat funktiot (lisätietoja alempana), lopputuloksen pitäisi näyttää suunnilleen tältä:

kuva piirtotestistä

tyhja : Ruudukko

Palauttaa ruudukon, jossa ei ole yhtään elävää solua.

laitaRuutuun : Piste -> Ruudukko -> Ruudukko

Herättää henkiin solun koordinaattien osoittamassa paikkassa.

piirraRuudukko : Ruudukko -> Collage Viesti

Palauttaa kuvan ruudukosta.

Tätä funktiota koodatessa kannattaa hyödyntää funktioita piirraRuutu ja nakyvatRuudut.

piirraRuutu ja piirraRuudukko referensoivat paluuarvossaan tyyppiä Viesti, jota emme vielä tässä vaiheessa määrittele. Tämän voi korjata esim. muuttamalla paluuarvoksi Collage a.

piirraRuutu : Piste -> Bool -> Collage Viesti

Piirtää yhden solun. Ensimmäinen argumentti kertoo solun paikan. Toinen kertoo onko se elossa.

mittakaava : Float

solun leveys pikseleinä

nakyvatRuudut : Ruudukko -> List Piste

Palauttaa listan koordinaateista, jotka tulisi näyttää.

Esimerkissä näkymä säädetään niin, että kaikki elävät solut näkyvät, mutta alkuun vakiokokoinen näkymä on aivan riittävä. Voit kopioida koodiisi seuraavanlaisen toteutuksen.

nakyvatRuudut _ =
  karteesinenTulo (List.range 0 20) (List.range 0 20)
karteesinenTulo : List a -> List b -> List ( a, b )

Kahden listan karteesinen tulo on lista kaikista mahdollisista listojen alkioiden yhdistelmistä.

karteesinenTulo [1, 2] ['a', 'b', 'c']
--> [(1, 'a'), (1, 'b'), (1, 'c'), (2, 'a'), (2, 'b'), (2, 'c')]

2. Solujen lisääminen hiirellä

type Viesti = Lisää Piste | Poista Piste | Simuloi

Kuvaa asioita mitä käyttäjä voi tehdä.

Kuvasta interaktiiviseen ohjelmaan

main : Program Never Ruudukko Viesti

Valmiin ohjelman entry point.

main =
  Html.beginnerProgram
    { model = tyhja
    , view = view
    , update = update
    }

Aloitetaan tekemällä ohjelmastamme versio, joka toimii tuttun tapaan, mutta käyttää beginnerProgramia.

Joudumme määrittelemään funktiot view ja update. Tehdään niille mahdollisimman yksinkertaiset toteutukset.

view : Ruudukko -> Html.Html Viesti

Määritää koko ohjelman ulkonäön.

view =
  piirraRuudukko
update : Viesti -> Ruudukko -> Ruudukko
update viesti ruudukko =
  ruudukko

Nyt ohjelmasi pitäisi piirtää tyhjä ruudukko. Klikkausten käsittelyn toteutamme seuraavaksi.

Viestien lähettäminen

Ruutujen pitäisi laukaista viesti kun niitä klikataan. Tämä onnistuu Collage.Events:n onClick-funktiolla.

Muuta funktiota piirraRuutu niin, että elävä ruutu lähettää viestin Poista klikatessa ja kuollut viestin Lisää.

Viestien käsitteleminen

Tällä hetkellä update kuittaa kaikki viestit palauttamalla ruudukon muuttamattomana. Laita se lisäämään ja tappamaan soluja viestien saapuessa!

Nyt tarvitset funktion lisääRuutuun vastakappaleen.

poistaRuudusta : Piste -> Ruudukko -> Ruudukko

Tappaa solun koordinaattien osoittamassa paikassa.

3. Simulointi

Muuta view niin, että se piirtää myös napin funktiolla askelNappi. Ruudukon ja napin saa aseteltua vierekkäin Collage.Layout-kirjaston funktioilla.

askelNappi : Collage Viesti

Piirtää napin, jossa lukee "Askel". Klikattaessa nappi laukaisee viestin Simuloi.

simuloi : Ruudukko -> Ruudukko

Simuloi ruudukkoa yhden sukupolven Life-pelin sääntöjen mukaan.

Naapurien laskeminen

Naapurisolut ovat ne, joiden x-, y- tai molemmat koordinaatit eroavat yhdellä tarkasteltavasta ruudusta, eli esim. (x+1, y) tai (x+1, y+1).

Jos esimerkin lailla avaruutesi on ääretön kaikkiin suuntiin, kaikkia ruutuja ei voi käydä läpi. Sen sijaan voit käydä läpi kaikki elossa olevat solut ja lisätä ympäröivien ruutujen naapurien määrää yhdellä. Dict on tähän näppärä.

Elävien määrittäminen

Kun naapurien laskennan tulokset suodattaa funktiolla rule, jäljelle jäävät elävät solut.

rule : Int -> Bool -> Bool

Soluautomaattisääntö. Saa naapureiden määrän ja kertoo onko solu yhä elossa seuraavassa sukupolvessa.

Testaa tekelettäsi!

giffejä oikeasta toiminnasta

Jatkokehitystä

 • Kokeile muita soluautomaattisääntöjä. Voit vaikka tehdä käyttäliittymän jolla voi suunnille oman säännön ruutuja rastittamalla.

 • Laita simulaatio pyörimään ajastetusti että käyttäjän ei tarvitse klikkailla toistuvasti askelnappia.

module Life exposing (..)

{-| Conways Game of Life on alun perin ruutupaperilla pelattu simulaatio,
jossa pienet aloituskuviot voivat tuottaa yllättävän monimutkaista "elämää".

Väritettyjä ruutuja kutsutaan eläviksi ja tyhjiä kuolleiksi. Ruudun naapurien
lukumäärä kertoo kuinka moni kahdeksasta ympäröivästä ruudusta on elossa.

Seuraava kuva piirretään näin:

 - Jos ruudulla oli tasan kolme naapuria, se herää henkiin.
 - Jos ruudulla oli kaksi naapuria tai kolme naapuria ja se oli elossa
  , se selviää.
 - Muulloin ruutu kuolee tai pysyy kuolleena.

Teemme *Lifeä* simuloivan ohjelman, jossa käyttäjä voi herättää henkiin tai tappaa
soluja mielensä mukaan ja viedä simulaatiota eteenpäin painamalla nappia.

![kuva lopullisesta](https://i.imgur.com/dhIOxhQ.png)


# 0. Maailman esittäminen

@docs Piste

@docs Ruudukko

Settiin voi tallentaa järjestämättömän joukon uniikkeja arvoja.
Se on tähän oikea valinta, sillä ruutujen järjestyksellä ei ole väliä,
emmekä halua tallentaa samaa ruutua moneen kertaan.

Vaihtoehtoisesti voisi rakentaa taulukon,
jossa on jokaiselle ruudulle tieto siitä onko se elossa.


# 1. Ruudukko näkyviin

On hyvä saada ruudukko näkyviin, jotta ei joudu työskentelemään sokkona.
Laitetaan siihen myös eläviä soluja ettei se olisi vain tyhjää mustuutta.

  main =
    tyhja
      |> laitaRuutuun ( 0, 0 )
      |> laitaRuutuun ( 3, 2 )
      |> piirraRuudukko
      |> Collage.Render.svg

Kun olet määritellyt kaikki puuttuvat funktiot (lisätietoja alempana),
lopputuloksen pitäisi näyttää suunnilleen tältä:

![kuva piirtotestistä](https://i.imgur.com/LyFj0bt.png)

@docs tyhja, laitaRuutuun
@docs piirraRuudukko

Tätä funktiota koodatessa kannattaa hyödyntää funktioita `piirraRuutu` ja `nakyvatRuudut`.

`piirraRuutu` ja `piirraRuudukko` referensoivat paluuarvossaan tyyppiä `Viesti`,
jota emme vielä tässä vaiheessa määrittele. Tämän voi korjata esim. muuttamalla
paluuarvoksi `Collage a`.

@docs piirraRuutu, mittakaava
@docs nakyvatRuudut

Esimerkissä näkymä säädetään niin, että kaikki elävät solut näkyvät,
mutta alkuun vakiokokoinen näkymä on aivan riittävä.
Voit kopioida koodiisi seuraavanlaisen toteutuksen.

  nakyvatRuudut _ =
    karteesinenTulo (List.range 0 20) (List.range 0 20)

@docs karteesinenTulo


# 2. Solujen lisääminen hiirellä

@docs Viesti


## Kuvasta interaktiiviseen ohjelmaan

@docs main

  main =
    Html.beginnerProgram
      { model = tyhja
      , view = view
      , update = update
      }

Aloitetaan tekemällä ohjelmastamme versio, joka toimii tuttun tapaan,
mutta käyttää beginnerProgramia.

Joudumme määrittelemään funktiot `view` ja `update`.
Tehdään niille mahdollisimman yksinkertaiset toteutukset.

@docs view

  view =
    piirraRuudukko

@docs update

  update viesti ruudukko =
    ruudukko

Nyt ohjelmasi pitäisi piirtää tyhjä ruudukko. Klikkausten käsittelyn toteutamme seuraavaksi.


## Viestien lähettäminen

Ruutujen pitäisi laukaista viesti kun niitä klikataan.
Tämä onnistuu Collage.Events:n onClick-funktiolla.

Muuta funktiota `piirraRuutu` niin, että elävä ruutu
lähettää viestin `Poista` klikatessa ja kuollut viestin `Lisää`.


## Viestien käsitteleminen

Tällä hetkellä update kuittaa kaikki viestit palauttamalla ruudukon muuttamattomana.
Laita se lisäämään ja tappamaan soluja viestien saapuessa!

Nyt tarvitset funktion `lisääRuutuun` vastakappaleen.

@docs poistaRuudusta


# 3. Simulointi

Muuta `view` niin, että se piirtää myös napin funktiolla `askelNappi`.
Ruudukon ja napin saa aseteltua vierekkäin Collage.Layout-kirjaston funktioilla.

@docs askelNappi

@docs simuloi


## Naapurien laskeminen

Naapurisolut ovat ne, joiden x-, y- tai molemmat koordinaatit eroavat yhdellä
tarkasteltavasta ruudusta, eli esim. `(x+1, y)` tai `(x+1, y+1)`.

Jos esimerkin lailla avaruutesi on ääretön kaikkiin suuntiin, kaikkia ruutuja
ei voi käydä läpi. Sen sijaan voit käydä läpi kaikki elossa olevat solut
ja lisätä ympäröivien ruutujen naapurien määrää yhdellä.
Dict on tähän näppärä.


## Elävien määrittäminen

Kun naapurien laskennan tulokset suodattaa funktiolla `rule`,
jäljelle jäävät elävät solut.

@docs rule


# Testaa tekelettäsi!

giffejä oikeasta toiminnasta


# Jatkokehitystä

 - Kokeile muita soluautomaattisääntöjä.
  Voit vaikka tehdä käyttäliittymän jolla voi suunnille oman säännön
  ruutuja rastittamalla.

 - Laita simulaatio pyörimään ajastetusti että käyttäjän ei tarvitse klikkailla
  toistuvasti askelnappia.

-}

import Collage exposing (..)
import Collage.Events exposing (onClick)
import Collage.Layout exposing (..)
import Collage.Render
import Collage.Text
import Color
import Dict
import Html
import Set exposing (Set)


{-| Valmiin ohjelman entry point.
-}
main : Program Never Ruudukko Viesti
main =
  Html.beginnerProgram
    { model = tyhja
    , view = view
    , update = update
    }


{-| Määritää koko ohjelman ulkonäön.
-}
view : Ruudukko -> Html.Html Viesti
view ruudukko =
  [ askelNappi, piirraRuudukko ruudukko ]
    |> List.map (align left)
    |> vertical
    |> Collage.Render.svg


{-| Piirtää napin, jossa lukee "Askel". Klikattaessa nappi laukaisee viestin `Simuloi`.
-}
askelNappi : Collage Viesti
askelNappi =
  let
    teksti =
      Collage.Text.fromString "Askel"
        |> rendered

    nappi =
      filled (uniform Color.yellow) (rectangle 100 29)
  in
    group [ teksti, nappi ]
      |> onClick Simuloi


{-| Kuvaa asioita mitä käyttäjä voi tehdä.
-}
type Viesti
  = Lisää Piste
  | Poista Piste
  | Simuloi


{-| -}
update : Viesti -> Ruudukko -> Ruudukko
update viesti =
  case viesti of
    Lisää paikka ->
      laitaRuutuun paikka

    Poista paikka ->
      poistaRuudusta paikka

    Simuloi ->
      simuloi


{-| Simuloi ruudukkoa yhden sukupolven Life-pelin sääntöjen mukaan.
-}
simuloi : Ruudukko -> Ruudukko
simuloi ruudukko =
  let
    increment pos dict =
      Dict.update pos
        (Maybe.map ((+) 1)
          >> Maybe.withDefault 1
          >> Just
        )
        dict
  in
    Set.toList ruudukko
      |> List.foldl
        (\( x, y ) ->
          increment ( x + 1, y )
            >> increment ( x - 1, y )
            >> increment ( x, y + 1 )
            >> increment ( x, y - 1 )
            >> increment ( x + 1, y + 1 )
            >> increment ( x + 1, y - 1 )
            >> increment ( x - 1, y + 1 )
            >> increment ( x - 1, y - 1 )
        )
        Dict.empty
      |> Dict.filter
        (\pos neighbors ->
          rule neighbors (Set.member pos ruudukko)
        )
      |> Dict.keys
      |> Set.fromList


{-| Soluautomaattisääntö.
Saa naapureiden määrän ja kertoo onko solu yhä elossa seuraavassa sukupolvessa.
-}
rule : Int -> Bool -> Bool
rule neighbors wasAlive =
  neighbors == 3 || neighbors == 2 && wasAlive


{-| Ruudun yksiselitteisesti määrittävä kokonaislukukoordinaatti.
-}
type alias Piste =
  ( Int, Int )


{-| Sisältää elävien ruutujen koordinaatit.
-}
type alias Ruudukko =
  Set Piste


{-| Palauttaa ruudukon, jossa ei ole yhtään elävää solua.
-}
tyhja : Ruudukko
tyhja =
  Set.empty


{-| Herättää henkiin solun koordinaattien osoittamassa paikkassa.
-}
laitaRuutuun : Piste -> Ruudukko -> Ruudukko
laitaRuutuun paikka =
  Set.insert paikka


{-| Tappaa solun koordinaattien osoittamassa paikassa.
-}
poistaRuudusta : Piste -> Ruudukko -> Ruudukko
poistaRuudusta paikka =
  Set.remove paikka


{-| solun leveys pikseleinä
-}
mittakaava : Float
mittakaava =
  10


{-| Palauttaa kuvan ruudukosta.
-}
piirraRuudukko : Ruudukko -> Collage Viesti
piirraRuudukko ruudukko =
  nakyvatRuudut ruudukko
    |> List.map (\p -> piirraRuutu p (Set.member p ruudukko))
    |> group


{-| Piirtää yhden solun. Ensimmäinen argumentti kertoo solun paikan.
Toinen kertoo onko se elossa.
-}
piirraRuutu : Piste -> Bool -> Collage Viesti
piirraRuutu (( x, y ) as paikka) elossa =
  let
    ( väri, toiminto ) =
      if elossa then
        ( Color.green, Poista )
      else
        ( Color.black, Lisää )
  in
    square mittakaava
      |> filled (uniform väri)
      |> shift ( mittakaava * toFloat x, mittakaava * toFloat y )
      |> onClick (toiminto paikka)


{-| Palauttaa listan koordinaateista, jotka tulisi näyttää.
-}
nakyvatRuudut : Ruudukko -> List Piste
nakyvatRuudut ruudukko =
  let
    ( äksät, yyt ) =
      List.unzip (Set.toList ruudukko)

    vaihteluväli x =
      List.range
        ((List.minimum x |> Maybe.withDefault 0) - tyhjääNäytetään)
        ((List.maximum x |> Maybe.withDefault 0) + tyhjääNäytetään)

    -- montako tyhjää ruutua näytetään elävän alueen ympäriltä
    tyhjääNäytetään =
      5
  in
    karteesinenTulo (vaihteluväli äksät) (vaihteluväli yyt)


{-| Kahden listan karteesinen tulo on lista kaikista mahdollisista listojen alkioiden yhdistelmistä.

  karteesinenTulo [1, 2] ['a', 'b', 'c']
  --> [(1, 'a'), (1, 'b'), (1, 'c'), (2, 'a'), (2, 'b'), (2, 'c')]

-}
karteesinenTulo : List a -> List b -> List ( a, b )
karteesinenTulo ekat toiset =
  List.concatMap
    (\x -> List.map ((,) x) toiset)
    ekat