This is an alternative site for discovering Elm packages. You may be looking for the official Elm package site instead.
README Http.Error.View

Http.Error.View.Welsh

Dangos iaith cyfeillgar i eich defnyddwyr mewn Cymraeg

Mae popeth sy'n gweld fel bod yn rhi tecnegol ddim am dangos i nhw, dim ond negeseuon sy'n helpu.

view : Http.Error -> Html msg

Trwy Http.Error i Html.

view (BadUrl "blob")
  --> Html.text "Roedd i'n edrych am URL, ond ges i: blob"

view Timeout
  --> Html.text "Roedd yr wefan cymryd gormod o amswer!"

view NetworkError
  --> "Nac ydw i'n galli cysylltu gyda yr we. Ydy yr we yn gweitho am chi?"

view (BadStatus { url = "http://blob.com", status = { code = 500, message = "oops"}})
  --> Html.text " Fy ceisio cwrdd http://blob.com"
  --> " ond fy ges i yr error code: 500"
  --> " sy'n nabod fel: \"oops\""


view (BadPayload (("no such field name")) { url = "http://blob.com", status = { code = 505, message = "oops"}})
  --> Html.text "Mae anffodus ganddo i, ond rwy'n methu gweitho oherwydd: no such field name"
  --> " ac Fy ceisio cwrdd http://blob.com"
  --> " ond fy ges i yr error code: 505"
  --> " sy'n nabod fel: \"oops\""
module Http.Error.View.Welsh exposing (view)

{-| Dangos iaith cyfeillgar i eich defnyddwyr mewn Cymraeg

Mae popeth sy'n gweld fel bod yn rhi tecnegol ddim am dangos i nhw, dim ond negeseuon sy'n helpu.

@docs view

-}

import Http exposing (Error(..))
import Html exposing (Html)


errorToWelsh : Error -> String
errorToWelsh error =
  case error of
    BadUrl url ->
      "Roedd i'n edrych am URL, ond ges i: " ++ url

    Timeout ->
      "Roedd yr wefan cymryd gormod o amswer!"

    NetworkError ->
      "Nac ydw i'n galli cysylltu gyda yr we. Ydy yr we yn gweitho am chi?"

    BadStatus response ->
      responseToWelsh response

    BadPayload errorMessage response ->
      "Mae anffodus ganddo i, ond rwy'n methu gweitho oherwydd: "
        ++ errorMessage
        ++ " ac "
        ++ responseToWelsh response


responseToWelsh : Http.Response String -> String
responseToWelsh response =
  "Fy ceisio cwrdd "
    ++ response.url
    ++ " ond fy ges i yr error code: "
    ++ toString response.status.code
    ++ " sy'n nabod fel: \""
    ++ response.status.message
    ++ "\"."


{-| Trwy Http.Error i Html.

  view (BadUrl "blob")
    --> Html.text "Roedd i'n edrych am URL, ond ges i: blob"

  view Timeout
    --> Html.text "Roedd yr wefan cymryd gormod o amswer!"

  view NetworkError
    --> "Nac ydw i'n galli cysylltu gyda yr we. Ydy yr we yn gweitho am chi?"

  view (BadStatus { url = "http://blob.com", status = { code = 500, message = "oops"}})
    --> Html.text " Fy ceisio cwrdd http://blob.com"
    --> " ond fy ges i yr error code: 500"
    --> " sy'n nabod fel: \"oops\""


  view (BadPayload (("no such field name")) { url = "http://blob.com", status = { code = 505, message = "oops"}})
    --> Html.text "Mae anffodus ganddo i, ond rwy'n methu gweitho oherwydd: no such field name"
    --> " ac Fy ceisio cwrdd http://blob.com"
    --> " ond fy ges i yr error code: 505"
    --> " sy'n nabod fel: \"oops\""

-}
view : Http.Error -> Html msg
view error =
  errorToWelsh error
    |> Html.text